CZEMU SŁUZY TA MAPA?

 

Niniejsza mapa odpowiada na podstawowe pytania dotyczące pracy przymusowej w Görlitz. Czym była praca przymusowa w czasach narodowego socjalizmu? Skąd pochodzili robotnicy i robotnice przymusowi? Ile ich było? W których zakładach pracowali i gdzie nocowali? Wiedza na temat historii miasta świadczy o znajomości miejsca – godna uwagi zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.
 

Görlitz pokryte jest zachodzącymi i nakładającymi się na siebie warstwami przeszłości – tymi bardziej i mniej znanymi. Niniejsza mapa naświetla jedną z tych warstw.

 

Robotnicy przymusowi po przybyciu na dworzec w Görlitz, lipiec 1942 roku. Miejsce z którego przybył transport nie jest znane. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Jäschke w Archiwum miasta Görlitz.

 

Ocalić od zapomnienia-

Praca prymusowa w III Rzeszy, Görlitz

W ramach tego projektu zostaną zbadane kwestie zakwaterowania, opieki i wykorzystywania przymusowych robotników w zakładach pracy w Görlitz oraz zostanie to udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Skupiamy się głównie na dwóch grupach: więźniowie Stalagu VIIIA, którzy zostali zmuszeni do pracy w dowództwach zewnętrznych i cywilnych oraz robotnikach przymusowych, zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy zostali przywiezieni do miasta. Interesują nas ich kontakty z lokalną ludnością,  warunki ich życia i gospodarcze znaczenie pracy przymusowej dla miasta.

Celem projektu, jest zakotwiczenie pamięci o obecności robotników przymusowych w Görlitz w zbiorowej pamięci miasta za pomocą edukacji. Dotyczy to zarówno okresu nazistowskiego, jak i traktowania tego tematu w NRD i po 1989 roku.

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość.

 

Robotnicy przymusowi jak też jeńcy wojenni stanowili codzienną rzeczywistość miasta. Tu widzimy jak dwóch Görliczan mija grupę polskich jeńców wojennych. Grupa ta była wcześniej na starym mieście odgarniać śnieg, a została sfotografowana w drodze powrotnej  do obozu przejściowego. Zdjęcie wykonano w zimie 1939/1940 roku.